Press "Enter" to skip to content

Wycena dzieła sztuki – od czego zależy?

Kolekcjonowanie dzieł sztuki to dość kosztowne hobby, jest jednak przy tym niezwykle emocjonujące, szczególnie gdy w ramach poszukiwania cennych obiektów odwiedza się aukcje. Na licytacjach można jednak nie tylko kupić dzieło, ale również sprzedać i na tym zarobić. Aby jednak obiekt został wystawiony na aukcję, musi przejść najpierw ekspertyzę prowadzoną przez specjalistów w celu oceny wartości dzieła, a przede wszystkim – jego autentyczności.

Wycena obrazu

Wycena obrazu to określenie jego rynkowej wartości, czyli kwoty, jaką można za dane dzieło uzyskać. Nie składa się na nią jedynie koszt materiałów oraz czas pracy nad obrazem – wycena takiego obiektu zawiera również niematerialne aspekty, które zmniejszają bądź zwiększają jego wartość. Dom aukcyjny Piękna Gallery przed przyjęciem obiektu na aukcję przeprowadza analizy, które pozwalają ocenić wartość dzieła i ustalić jego cenę wywoławczą lub odrzucić je.

Autentyczność

Pierwsza i najważniejsza kwestia to autentyczność dzieła. Obraz, który ma zostać dopuszczony do sprzedaży na aukcji, musi być autentyczny – sprzedawanie falsyfikatu jako prawdziwego obiektu jest niezgodne z prawem. Dlatego właśnie pierwsza kwestia podczas analizy dzieła to ustalenie, czy jest ono w całości prawdziwe.

Autorstwo

W świecie sztuki za cenę dzieła nie odpowiada jedynie jego estetyka czy pojęcie „ładne” bądź „nieładne”. Tutaj większą wagę ma nazwisko autora, a jego podpis to swoista marka i ma bezpośredni wpływ na wartość pracy. Zdecydowanie więcej warte są dzieła z podpisem artysty, natomiast te niesygnowane lub sygnowane na odwrocie cieszą się mniejszym uznaniem kolekcjonerów, którzy traktują nie nieufnie.

Pochodzenie

W tym pojęciu mieści się cała historia dzieła, czyli poprzedni właściciele oraz wystawy, na których było prezentowane. Bardzo często bywa tak, że obraz o ciekawszej historii osiąga wyższą cenę, niż dzieło bez niej, ale bardziej atrakcyjne wizualnie.

Czas powstania

Kluczową kwestią jest ustalenie, z jakiego okresu działalności danego artysty pochodzi wyceniane dzieło. Najbardziej pożądane, a zatem i najcenniejsze są prace z okresu twórczej dojrzałości, posiadające cechy charakterystyczne dla tego właśnie autora. Niżej wyceniane są malunki z okresów studenckich lub też te wyjątkowo późne, malowane często w podeszłym wieku, gdy precyzja nie jest już taka sama, jak w młodości.

Cechy fizyczne

Tutaj mieszczą się takie aspekty jak technika wykonania, rozmiar oraz stan zachowania dzieła. Teoretycznie można by zauważyć, że im większe wymiary obrazu, tym wyższa cena, w praktyce jednak często te większe płótna cieszą się mniejszym powodzeniem, głównie ze względu na brak miejsca na jego zamieszczenie.

Temat

Zauważalny jest trend, wedle którego większą popularnością cieszą się tematy neutralne: pejzaże, martwe natury, które pasują do wielu pomieszczeń. Zauważalne jest również, że obrazy przedstawiające dzieci i kobiety są bardziej lubiane niż te, na których widnieją starcy i mężczyźni.

Aktualne trendy

Popularność danego artysty może wywindować ceny jego dzieł w górę. Wpływ na to, że o konkretnym autorze nagle robi się głośno może mieć wpływ wiele czynników – ciekawa wystawa jego prac czy film na podstawie jego życia.

Be First to Comment

Dodaj komentarz