Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ekonomia”

Kompetencje cyfrowe? ECDL! Kwalifikacje? ECDL!

Dane opublikowane w „Manifeście w sprawie e-umiejętności”, przygotowanym przez European Schoolnet oraz DIGITALEUROPE w ramach kampanii e-Skills for Jobs pokazują trwały deficyt kompetencji cyfrowych (e-umiejętności)…